Plaatwerk lassen

Diverse vormen van plaatwerk constructies worden in ons bedrijf uitgevoerd. Ook hier onderscheidt Machinefabriek Delwi/Groenink zich door met de opdrachtgever zoveel mogelijk mee te denken over constructie en toepassingsmogelijkheden bij plaatwerk. In de transportsector is Delwi/Groenink actief, maar ook in de offshore, waar buitengewoon hoge eisen aan de kwaliteit en certificering van plaatwerk worden gesteld.

Ook met de toeleveranciers van basismaterialen wordt samengewerkt om in de assemblage zoveel mogelijk tijd en materiaal te kunnen besparen.

Met onze kennis en ervaring op het gebied van plaatwerk en machinebouw kunnen wij voor onze opdrachtgevers veel realiseren. Kwaliteit, een doordacht ontwerp en een hoge leverbetrouwbaarheid gelden ook hier.

Plaatwerk wordt door ons in overleg met de opdrachtgever besteld en vervaardigd. Daarbij is het voortraject van belang, omdat ook bij plaatwerk op veel manieren besparingen mogelijk zijn in materiaal en arbeidsuren.

Door vooraf goed naar de functie en gewenste kwaliteit te kijken denkt Delwi/Groenink ook mee als het om plaatwerk gaat. Kennis als basis!

Plaatwerk Lassen Delwi Groenink
Plaatwerk Lassen Lasserij Delwi Groenink

Heeft u nog vragen?

Laat ons met u meedenken en neem contact op voor een vrijblijvend gesprek!

Engineering

Plaatwerkerij

Verspaning

Lasserij

Coating

Montage